Donateur worden

Wilt u donateur worden van onze stichting?

U kunt zich aanmelden via telefoonnummer 0488-449154. of via onderstaand formulier. Als donateur krijgt u enkele nieuwsbrieven per jaar en de uitgegeven brochures gratis toegezonden.

Banknummer: Betalingen graag verrichten ten gunste van banknummer NL53 RABO 0121.307.301 ten name van Stichting Gemoedsbezwaarden tegen Verzekeringen. Voor 10 euro per jaar bent u al donateur. Overbetalingen van donateurs alsmede giften van kerken en bedrijven worden zeer op prijs gesteld.

 

   

  Stichting Gemoedsbezwaarden tegen Verzekeringen
  Kamer van Koophandel nummer 30217277

  Correspondentieadres:
  Pirkweg 19, 8075 PP Elspeet
  voorlichting@gemoedsbezwaarden.nl